نرم افزار شبیه سازی PR

یکی از مهمترین مسائل در درس کنترل خطی (رشته برق) شبیه سازی PR است که این نرم افزار این قابلیت را به همراه رسم شکل نشان می دهد. این نرم افزار به کمک Labview  درست شده است.

   

ادامه نوشته

مدولاسیون AM, FM, SSB, DSB

در نرم افزار زیر شما با انواع مدولاسیون ها آشنا میشوید که با نرم افزار لبویو درست شده است و بنده سعی کرده ام تمامی نیاز های یک مهندس مخابرات را در آن برآورده کنم.
شبیه ساز AM  

شبیه ساز AM

شبیه ساز DSB

شبیه ساز DSB

 شبیه ساز FM

شبیه ساز FM

ادامه نوشته