ارتباط لبویو و وب

وب سرویس بخشی از نرم افزار لبویو است که می تواند این نرم افزار را به محیط وب وصل کند. این ابزار به گونه ای است که شما می توانید با آن تمامی آنچه از اینترنت اشیاء انتظار دارید را برآورده کند و همچنین نرم افزاری مورد نیازتان را به اینترنت و یا شبکه های محلی متصل کند.
دانلود فایل
دانلود ویدیو